Auto-scan

Er zijn diverse locaties waar u uw auto kunt laten scannen. Een correcte interpretatie van het scanresultaat kan men u echter niet altijd geven: daar is nu eenmaal expertise bij nodig. Aflezen, correct interpreteren en oplossen: daar zijn we sterk in!

Voordelen van een auto-scan

Preventie

Door regelmatige inspectie in verband met de algemene conditie van uw auto voorkomt u onvoorziene kosten die vaak ook nog onnodig blijken te zijn.
Stel dat de scan aangeeft dat een bepaald onderdeel vervangen moet worden, dan heeft u nog tijd om dit te plannen. Aan u de keus of u dit aan ons uitbesteedt of het door een andere garage laat doen.

Door regelmatig te scannen kunt u ook tijdig onderdelen bestellen en voorkomt u dat de auto moet blijven staan in afwachting hiervan.

Storing

Net zoals bij uw computer thuis, kunnen storingen ook in die van uw auto optreden. Soms zijn deze duidelijk zichtbaar. In andere gevallen is er echter geen enkele indicatie maar veroorzaken ze wel vertraging in de autocomputer waardoor de auto niet optimaal kan functioneren.

U kunt dit voorkomen door tenminste eenmaal per jaar uw data netwerk door ons te laten opschonen.